Každodenne horia na našich cestách motorové vozidlá. Príčinou je často technický stav motora a u autobusov veľká zaťaženosť motorového priestoru nečistotami z prevádzkovania. Naša spoločnosť ponúka ochranu motorového priestoru autobusu automatickým hasiacim systémom s čistým hasivom SAH FE-36. Systém pracuje v automatickom režime na základe detekcie teploty nad 120°C, kedy priestor motora zaplaví hasivo, uhasí požiar a poskytne vodičovi zvukovo-svetelnú informáciu o požiari v motorovom priestore.
Technické parametre:
- Hasivo FE-36:
- Teplota aktivácie:
- Detekčná hadička:
- Aktivácia po vzniku požiaru:
- Pracovný tlak systému:
2 - 4 kg
nad 120°C
4 - 6 m
6 - 10 sek.
10 bar (1,0 MPa)
Výhody
- Systém pracuje automaticky
- Čisté hasivo FE-36 sa bezozvyšku odparí
- Hasivo je zo zdravotného hľadiska nezávadné
- Veľmi jednoduchá údržba a servis
Referencie:
Náš automatický hasiaci systém pracuje už 5 rokov spolahlivo v autobusoch všetkých typov. Je úspešne používaný najmä v mestskej hromadnej doprave v Slovenskej a Českej republike, Ruskej Federácií a Maďarsku.


Automatický zhášací systém s čistým plynovým hasivom FE-36 (hexafluorpropán)
Plynové hasivo v trvale uzatvorenej špeciálnej hadičke je umiestnené nad motorovým priestorom. V prípade požiaru, prípadne zvýšenej teplote nad 120 °C hadička praská a hasivo zaplaví priestor motora. Inštalácia systému si vyžaduje jednoduchú montáž, nevyžaduje žiadnu údržbu a chráni priestor auta pri požiari.
Účinok:

-
-
-
-

-

-

Uhasenie ohňa
Ochladenie priestoru (bod varu hasiva -2 °C)
Množstvo hasiva - 0,5 Kg
Žiadne korozívne účinky na kovy, deštrukčné účinky na plasty, ani poškodenie el. zariadenia.
Nevzniká žiadne ohrozenie posádky vozidla účinkami hasiva (bezpečnostný list chemickej látky priložený)
Po uhasení sa FE-36 odparí a v priestore nezostávajú žiadne zvyšky hasiva (ako pri prášku)
Technické parametre:
- Váha PROTENG:
- Váha hasiva:
- Materiál hadičky:
- Rozmery hadičky:
- Tlak prirodzených pár pri 20 °C:
- Tlak prirodzených pár pri 100 °C:
580 g
500 g FE-36 (Hexafluórpropán)
Polyamid
dĺžka: 210 cm / priemer: 18 mm
5 bar
15 bar

YouTube

ProfilProduktyProtengReferencieVideoGalériaKontakt

Copyright © 1999-2024A.T.Servis, a.s.www.atservis.com
All rights reserved